PTSS assistentiehond

Op deze pagina vind je alle informatie over de PTSS-assistentiehonden training:

Wat is PTSS?

PTSS (Posttraumatische stressstoornis)

Als je iets engs of schokkends (een traumatische gebeurtenis) meemaakt en dat niet goed verwerkt, dan kun je PTSS (posttraumatische stressstoornis) ontwikkelen. Het voelt dan alsof de nare gebeurtenis je achtervolgt met nachtmerries en levensechte herinneringen (flashbacks). Je kunt je hierdoor zo slecht voelen dat het moeilijk is om de dagelijkse dingen te doen. Gelukkig is PTSS vaak goed te behandelen.

Als je op jonge leeftijd voor een langere periode iets ergs meemaakt, kun je complexe posttraumatische stressstoornis krijgen (c-PTSS) krijgen. Bijvoorbeeld als je lange tijd seksueel misbruikt bent, lichamelijk of geestelijk mishandeld bent, of als er niet goed voor je gezorgd is.

Kenmerken van PTSS

De klachten bij PTSS kunnen per persoon verschillen. De meest voorkomende kenmerken van PTSS zijn:

- je hebt herinneringen aan de traumatische gebeurtenis die steeds terugkeren

- niet in de buurt willen zijn van plekken, mensen of dingen die je aan de traumatische gebeurtenis herinneren

- angst, verdriet of spanning voelen als je aan de traumatische gebeurtenis denkt of erover praat

- de hele tijd op je hoede zijn en snel schrikken

- moeite hebben om ergens je aandacht bij te houden

- nare dromen hebben over (onderdelen van) de traumatische gebeurtenis  

- moeite hebben met slapen

- je niet verbonden voelen met anderen (vervreemding)

- weinig contact zoeken met anderen

Kenmerken van c-PTSS

C-PTSS heeft dezelfde kenmerken als PTSS. Daarnaast kun je last hebben van:

- dissociatieve momenten. Het kan dan voelen alsof je gedachten, gevoelens, emoties, of herinneringen niet van jou zijn;

- snel overspoeld raken en moeilijk te kalmeren zijn (problemen met emotieregulatie)

- gevaarlijk gedrag of jezelf beschadigen, om met je emoties te kunnen omgaan

- een blijvend negatief zelfbeeld

- problemen bij het krijgen en/of onderhouden van relaties met anderen

Diagnose van PTSS

Heb je iets meegemaakt waarbij het voelde alsof jouw leven of dat van een naaste in gevaar was? En kreeg je daarna klachten die lijken op de kenmerken van PTSS? Ga dan eerst bij je huisarts langs. Die kan je doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater.

Deze arts zal je vragen naar je klachten en je een paar vragenlijsten laten invullen. Meestal zal de psycholoog of psychiater na een paar gesprekken bepalen of je klachten passen bij de kenmerken van PTSS.

Oorzaken van PTSS

Iedereen kan iets ergs overkomen. Daarom kan ook iedereen te maken krijgen met PTSS.

Als je een heftige en schokkende gebeurtenis meemaakt en deze niet goed verwerkt, dan kun je PTSS krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een situatie zijn waarin je leven gevaar liep. Zoals een natuurramp, een oorlog, of een overval.

Maar het kan ook een situatie zijn waarin iemand je als kind veel pijn deed. Of een gebeurtenis waarbij je ernstig lichamelijk gewond raakte, zoals een verkeersongeluk. Ook door de plotselinge dood van een dierbare kun je PTSS krijgen.

Behandeling

PTSS is goed te behandelen en de klachten kunnen daardoor helemaal verdwijnen. Als een psycholoog of psychiater de diagnose PTSS stelt, dan zijn er verschillende manieren om de klachten te behandelen. De behandeling van complexe PTSS duurt vaak langer. Traumagerichte therapie kan zorgen dat de klachten verminderen of verdwijnen.

Therapie

Behandelingen die vaak goed werken zijn TG-CGT (Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie), Imaginaire Exposure, en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Ook BEPP (Beknopte Eclectische Psychotherapie), imaginaire rescripting en NET (Narratieve Exposure Therapie) zijn goede behandelingen voor PTSS. Soms hebben mensen met PTSS een hulphond, al is de wetenschap er nog niet over uit hoe goed dit helpt.

Medicijnen

Als deze behandelingen niet genoeg helpen, dan kan een arts je medicijnen geven. Dit gaat dan bijna altijd om antidepressiva zoals SSRI’s (selectieve serotonine-heropnameremmers). Een arts kan deze antidepressiva ook geven als een patiënt met PTSS erg  somber is.

Gevolgen van PTSS

PTSS kan leiden tot verschillende lichamelijke en mentale klachten. In het dagelijks leven kunnen deze klachten je erg in de weg zitten. Dat kan op verschillende gebieden.

- Iets begrijpen: het kan moeilijk zijn om je aandacht ergens bij te houden. Dit kan ervoor zorgen dat je het lastiger vindt om nieuwe dingen te leren of begrijpen.

- Jezelf verplaatsen: je doet er alles aan om uit de buurt te blijven van plekken en situaties die je aan het trauma herinneren. Dit kan het lastig maken om jezelf van A naar B te verplaatsen.

- Jezelf verzorgen: door je klachten kun je minder goed voor jezelf gaan zorgen. Soms probeer je ook aan de nare herinneringen te ontsnappen. Bijvoorbeeld door veel te roken of veel alcohol te drinken. Dit kan tot een verslaving leiden.

- Omgaan met anderen: je bent vaak onrustig, bang, boos, somber of gespannen. Ook haal je weinig plezier uit je hobby’s en dingen doen met anderen. Hierdoor ben je misschien liever alleen.

- Dagelijkse activiteiten: omdat je slecht slaapt, heb je overdag weinig energie. Ook vind je het lastig om je aandacht ergens bij te houden. Daardoor krijg je moeite met werk, je studie of school.

- Meedoen aan de wereld: je kunt elk moment van de dag een flashback krijgen. Dat zorgt voor veel stress en angst. Door je klachten kun je ook een depressie of een angststoornis krijgen [ bron ] .

Wat is dissociëren

Wat is losraken van uzelf of van uw omgeving (dissociatie)?

Het gevoel ‘los te raken van uzelf of van uw omgeving’ heet dissociatie. Soms weet u dan niet meer wat echt is en wat niet. Dissociatie betekent: losgekoppeld.

Dissociatie hoeft niet altijd een ziekte te zijn. Bijna iedereen maakt het wel eens mee. Bijvoorbeeld als je zo geconcentreerd met iets bezig bent, dat je niet meer merkt wat er om je heen gebeurt.

Heel soms wordt dissociatie wel een ziekte. Het heet dan een dissociatieve stoornis. U heeft dan in elk geval deze 3 problemen:

- U heeft er vaak last van.

- U heeft er geen controle over.

- Het brengt uw gewone leven in de war.

We denken dat mensen die vaak en lang losraken (dissociëren), zo proberen te ‘ontsnappen’ aan nare herinneringen of gebeurtenissen. Dingen die zó heftig zijn dat u er niet op een andere manier mee kunt omgaan. Bijvoorbeeld erge dingen die u als kind heeft meegemaakt.

Het is een automatische reactie, een manier om uzelf te beschermen. Maar wel een manier waar u veel last van kunt hebben. En waar u erg van in de war kunt raken.

Denkt u dat misschien een dissociatieve stoornis heeft? Dan is het goed om er met uw huisarts over te praten.

Wat merkt u bij losraken van uzelf of van uw omgeving?

U heeft soms het gevoel dat u losraakt van uzelf of van uw omgeving. Soms weet u niet wat echt is en wat niet. Bijvoorbeeld:

- Uw gedachten, gevoelens of uw lichaam lijken niet van uzelf te zijn.

- De wereld en de mensen om u heen voelen vreemd en anders.

- De tijd gaat voor uw gevoel veel te snel of juist te langzaam.

- Uw geheugen werkt niet goed. U bent bijvoorbeeld ergens, maar weet niet meer hoe u daar gekomen bent. Of het lijkt erop dat u belangrijke gebeurtenissen uit uw leven vergeten bent.

- Alles is wazig. U bent suf en voelt geen pijn.

- Het voelt alsof u uit verschillende personen bestaat.

- U hoort stemmen in uzelf.

[ bron ]

De Hond

Assistentiehond

Uit het bovenstaande komt naar voren dat het hebben van PTSS het leven behoorlijk beïnvloed. PTSS heeft verstrekkende gevolgen voor jouwzelf, eventuele familieleden, en een werkomgeving.

Helaas zijn de reguliere behandelingen, therapieën en/of medicijnen niet altijd de oplossing voor PTSS.

Een hond kán een enorme ondersteuning zijn in het dagelijks leven van mensen met PTSS>

Dan kan een hond en veilige haven zijn, een maatje, een onvoorwaardelijke vriend.

Een hond oordeelt en veroordeeld niet.

Een hond kun je vertrouwen, die verteld niets door.

Een hond is blij wanneer jij er bent, de hond is eerlijk en oprecht.

Een hond staat in het hier en nu.

Niet iedereen met PTSS heeft een assistentiehond nodig.

Net zoals niet iedereen met een visuele beperking een blindengeleidehond nodig heeft.

Dat verschilt per mens en waar deze in “vast” loopt.

Niet iedereen die wél graag een assistentiehond wil kan in aanmerking komen, dat heeft te maken met de zorgplicht voor je assistentiehond, het dierwelzijn moet gewaarborgd zijn.

De assistentiehond heeft recht op een goed en hond waardig leven, de geleider (degene die de hond nodig heeft) moet wel in staat zijn om de hond goed te kunnen verzorgen en begrijpen hoe een hond leert. Dat is de reden dat iemand met PTSS wel een normaal (of hoog) I.Q. moet hebben.

Wat zijn de inzet mogelijkheden van een Autisme Assistentiehond?

1. Stress reductie

Vaak gaan overprikkeling en oververmoeidheid gepaard met stress en stresssignalen.

Een hond kan stress ruiken en een hond kan stresssignalen leren herkennen.

Je kan een hond hierop trainen.

De hond wordt dan geleerd om zijn baas te waarschuwen dat het (bijna) mis gaat.

Wanneer de hond waarschuwt weet de geleider dat hij het rustiger aan moet doen.

Misschien even naar buiten/binnen gaan met de hond, even een frisse neus halen.

Even te knuffelen met de hond en te gronden (uit je hoofd weer op aarde belanden).

Niet die drukke winkel binnenlopen, de hond gaat reageren op de stress, de geleider leert dit te herkennen en hier zijn/haar gedrag op aan te passen.

2. Dissociëren

De meeste honden merken van nature wanneer iemand dissocieert. De meeste honden zullen hier op reageren. Een hond wordt geleert op een bepaalde manier te reageren, hierdoor komt de eigenaar sneller weer terug in het NIER en NU.

Een hond houdt iemand ook sneller in het HIER en NU.

3. Samen de wereld wél aankunnen

Het klinkt nogal simpel, de impact hiervan is echter wel heel groot.

In het dagelijkse leven zoals openbaar vervoer, op straat, in winkels, op school, op het werk, bij vrienden of familie op bezoek veel prikkels en verwachtingen van sociale interacties.

Dit geeft domweg veel stress en/of angsten.

Een hond is hier een enorme uitkomst, wat doet deze dan?

In de eerste plaats kun je samen met de hond in je eigen bubbel gaan.

Hier zijn speciale oefeningen voor.

De focus ligt dan op de hond en níet op de omgeving waarin je bent.

Het bijzondere hieraan is dat heel veel situaties dan wél lukken.

De hond geeft ook het gevoel van vertrouwen, onder andere door zijn nabijheid (veiligheid), maar ook dat de hond kan waarschuwen wanneer de stress te hoog wordt (waken over).

De hond is ook een (bliksem) afleider, in sociale contacten hoef je dan niet over jezelf te praten maar praat je over de hond, daar kan iemand met PTSS honderduit over praten.

In de praktijk betekent dit dat iemand wél naar school kan, wél aan het werk kan, de zelfstandigheid van de mens met PTSS wordt enorm vergroot. Een winst voor de mens zelf, maar ook voor de maatschappij.

4. Kalmerend effect en concentratie verhogend

Inmiddels is het wetenschappelijk bewezen dat het aaien stress reduceert en dat de bloedruk omlaag gaat. Ook bij druk gedrag (AD(H)D) werkt zelfs de aanwezigheid van een hond al geruststellend en rustgevend. Het trainen met een hond werkt concentratie verhogend, een hond houdt je letterlijk beter bij de les!

5. Structuur en ritme houden

Een hond vraagt verzorging, moet geregeld uit en heeft ook zijn behoeftes aan ontladen en ont prikkelen. De behoeften van een hond om regelmatig te gaan wandelen, op vaste tijdstippen te eten geeft richting en structuur aan de geleider. De voorwaarde hierin wel is dat de geleider ook zich daadwerkelijk verantwoordelijk voelt en zich daarna gedraagt.

6. Op tijd komen, uit bed komen

Dit kan een probleem zijn voor sommige mensen met PTSS, hierin kan een hond geleerd worden de geleider extra te motiveren om wél uit bed te stappen bijvoorbeeld door het dekbed er af te trekken. Zo zijn er nog een scala aan mogelijkheden wat een hond aangeleerd kan worden.

7. Nachtmerrie

Nachtmerries komen veel voor, dat gaat gepaard met onrustig zijn en met een stress geur. Een hond kan geleerd worden hierop te reageren en de persoon in kwestie wakker te maken.

Vaak geeft de nabijheid van de hond al meer rust en worden de nachtmerries al minder.

Hierboven zijn een aantal mogelijkheden opgenoemd, er zullen ongetwijfeld nog meer inzet mogelijkheden zijn. Uiteraard staan we hier voor open en is veel bespreekbaar.

In een individueel gesprek wordt bepaald wat de hond exact moet gaan leren, iedere teamtraining is een traject op maat.

Een PTSS Assistentiehond helpt

Een PTSS Assistentiehond helpt mensen met PTSS met allerlei taken in het leven.

Taken in het leven die voor mensen zónder PTSS heel “gewoon” zijn, maar een groot obstakel kunnen zijn voor mensen mét PTSS.

Een PTSS assistentiehond kan iemand met PTSS (weer) laten functioneren in de maatschappij, of dat nu in het gezin is, bij familie, naar school gaan, of naar het werk, de hond functioneert als een soort mediator, een afleider voor beide kanten, zowel voor de mens mét PTSS als zijn omgeving/context. De hond is het centrale punt, de kern, de brenger van rust.

Teamtraining

Team training:

Team training betekent dat zowel de hond als de cliënt getraind worden.

Het team groeit gezamenlijk op, leert met en van elkaar.

Het grootste voordeel van teamtraining is dat er kennis en vaardigheden bij de cliënt worden gelegd.

De cliënt leert hoeveel tijd, energie, inzet er nodig is om een hond iets te leren.

Dat het geen kunstjes zijn. Dat het ontzettend hard werken is en gepaard gaat met bloed, zweet en tranen…..

De waardering en het respect naar en voor de hond wordt dan ook veel groter.

Nog een belangrijk aspect!

Een hond spiegelt, een hond spiegelt het gedrag van de eigenaar, en dat is vaak heel confronterend.

Het trainen van de hond draagt dan ook bij aan een psychisch emotionele ontwikkeling van de cliënt. Dit stuk heeft ook zijn uitwerking op het gehele welzijn gevoel van mens en dier.

Voor een instructeur betekent dit dat hij/zij zowel mens als hond traint.

De cliënt traint de hond.

De instructeur traint de cliënt.

Doet de cliënt het goed, dan doet de hond het goed.

Doet de instructeur het goed, dan doet de cliënt het goed, dan doet de hond het goed.

Het is een samenspel, je bent elkaar nodig!

We gaan er van uit dat de hond ten allen tijde het goed wil doen.

Team training in groepsverband:

Er is heel bewust gekozen voor team training in groepsverband op de trainingslocatie van de Hunneheide.

1. Met meerdere teams kun je kijken naar elkaar, je leert ook van kijken hoe een ander het doet.

2. Groepsproces, je bent niet alleen, er zijn meerdere cliënten die hetzelfde probleem hebben als jouw. Er ontstaat kennis uitwisseling, er ontstaan vriendschappen.

3. De spanningsboog van de hond: Een hond heeft maar een bepaalde spanningsboog. Die kan hooguit 10-15 minuten trainen achter elkaar. Helemaal met nieuwe dingen of met geur werken. Wanneer je traint in groepsverband train je om de beurt, hierdoor krijgen de honden de kans om tussendoor uit te rusten en zijn ze weer gemotiveerd wanneer zij weer aan de beurt zijn. De kans om “overnomen” te worden is veel kleiner.

4. Je trekt je aan elkaar op. Er zit altijd wel 1 fanatieke cliënt in de groep die het niveau omhoog trekt en de anderen uitdaagt om ook tot betere prestaties komen. Het motiveert om beter je best te doen. Het steunt wanneer er bij de ander ook het soms niet lukt.  

5. De tijd wordt vele malen efficiënter gebruikt. In dezelfde tijdspanne kun je veel meer oefeningen doen. Zonder de hond te overnemen.

6. Je bent er letterlijk en figuurlijk even uit de sleur van iedere dag, geen dagelijkse beslommeringen, alles even loslaten en alleen maar met je hond bezig zijn. Dat werkt verfrissend en motiverend.

Medische keuring

Wanneer de hond de leeftijd heeft van 1 jaar oud, dan volgt de medische keuring.

De medische keuring is de ECVO test (ogen), daarna de elle bogen (ED) en de heupen HD).

De Hunneheide laat de ECVO test doen in Drachten bij een gespecialiseerde dierenarts.

De ED en HD foto’s worden genomen door Remco van ’t Hof van het dierenziekenhuis Assen.

De foto’s worden dan doorgestuurd van Bernadette van Rijssen van de faculteit van Gent (België). Mevrouw van Rijssen stuurt dan weer de uitslag met de bijbehorende certificaten naar Stichting HERO.

Data cursus assistentiehond

Data van een traject gaat in overleg, u kunt op korte termijn starten, u kunt contact opnemen voor meer informatie.

De kosten

Een traject voor het opleiden van een autisme assistentiehond duurt tussen de 1-1,5 jaar.
De kosten van het gehele traject, van de training en de begeleiding bedragen € 20.000,00
De rekening moet vooraf aan het traject voldaan zijn.

Stichting HERO levert (bij voorkeur) een geschikte hond die zo goed mogelijk match met de cliënt.
Uiteraard gaat dit in goed overleg en wordt hier ruim voldoende tijd voor uit getrokken.

De hond zit niet bij het opleidingstraject inbegrepen.

Indien u een traject aangaat blijft de betalingsverplichting van het gehele bedrag van € 20.000,-

Mocht er om wat voor reden dan ook het traject afgebroken worden dan volgt er geen restitutie.

Overeenkomst

Voordat het traject begint wordt er een overeenkomst getekend, de overeenkomst behartigt de belangen van u, de belangen van de hond, en de belangen van de hondenschool.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u mailen naar Greetje Veneboer ( vragen@stichtinghero.nl ) of bellen 06-14 79 89 99.

HERO's