Stichting HERO

Steun ons!

Draagt u het werk van Stichting HERO een warm hart toe? Met uw steun kunnen wij sterk en gezond worden.

Notarieel schenken

Wilt u ons geld schenken met belastingvoordeel? Dat kan, want Stichting Hero is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Periodieke schenkingen aan verenigingen of ANBI’s zijn aftrekbaar van de inkomensbelasting. Míts het om notarieel schenken gaat. U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL 22 RABO 0173 9064 00

Op de website van ANBI kunt u de voorwaarden voor notarieel schenken rustig nalezen. We zetten ze hier kort voor u op een rijtje:

  • De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging;
  • U dient de schenking vast te leggen in een notariële akte;
  • U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;
  • U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;
  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;
  • U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.
  • Afhankelijk van uw leeftijd en uw inkomen krijgt u jaarlijk 16% tot 52% van uw schenking terug.

Stichting HERO

Bij Stichting HERO draait alles om honden en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. De Stichting helpt door de inzet van hulphonden: blindengeleidehond, adl-hulphond (Alle Daagse Levensbehoeften), buddyhond en DAD (Diabetic Alert Dogs).

OVER ONSMISSIE & VISIEBESTUURSTEUN ONS

Telefoon 0592 - 269 290

GA NAAR de CONTACTPAGINA »