Stichting HERO

Nieuws

Weten wat er speelt bij Stichting HERO? Hier vertellen wij het u. Volg ons ook op Twitter en Facebook!

Samenwerkingsovereenkomst onderzoek en educatie Diabetic Alert Dog

In samenwerking met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt onderzocht wat de effecten zijn van de inzet van een Diabetic Alert Dog.
Een Diabetic Alert Dog waarschuwt een diabeet dat de bloedsuikerspiegel veranderd, 30 minuten voordat de patiënt het zelf merkt, deze tijdswinst is van levensbelang.
Het onderzoek, dat is gekoppeld aan een innovatieve manier van educatie en coaching is internationaal opgezet, en nog niet eerder gedaan.

Samenwerkende partners: - Wilhelmina Ziekenhuis Assen, afdeling Interne Geneeskunde onder leiding van Rob Gonera (Internist-Endocrinoloog); - Hundezeit met Gerd Köhler uit Duitsland (specialist in het opleiden van een Diabetic Alert Dog); - Verbeter Presteren van Paul van Gestel (digitaal educatie en volgsysteem); - Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen (faciliteert, levert instructeurs en honden); - Stichting Hero met Greetje Veneboer (directeur en projectleider).

Dit onderzoek richt zich op patiënten die al langere tijd diabetes hebben en onder behandeling staan bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Patiënten met een langdurig onvoldoende glucose-regulatie (frequente hypo- en hyperglykemie), bij wie het niet lukt om dit in positieve zin te beïnvloeden, ondanks intensieve educatie en goede compliance met intensieve insulinetherapie en minimaal 4 gemeten bloedglucoses per dag gedurende 3 maanden. Deze groep patiënten heeft of krijgt een sensor. Hier zijn strenge eisen aan verbonden. De inzet van een sensor bij de opleiding van een DAD geeft de mogelijkheid om de bloedglucoses nauwgezet te volgen en in kaart te brengen over een periode van 2 jaren.

Doelstellingen van het onderzoek: Het aantonen van de effecten van de inzet van een DAD (Diabetic Alert Dog) op:
  • 1. Hypo's en hyper's minder diep en lang.
  • 2. Diabetesregulatie
  • 3. Kwaliteit van leven
  • 4. Zorgkosten.
Beoogde resultaten:
Met de onderzoeksresultaten kan er een aanvraag ingediend worden bij het ministerie om de DAD in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen.

Omvang van de doelgroep: (Bron diabetesfonds)
Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, waarvan er 10 % in de categorie van Type 1 vallen. Er zijn gemiddeld 100.000 mensen met diabetes type 1. Waarvan kinderen in de leeftijd van: 0-18 jaar, geschat op 6.000 en kinderen in de leeftijd van 0-25 jaar: 10.000 – 12.000.

Op 18 juni 2015 van 16:30 - 18:00 wordt er een voorlichtingsmiddag gegeven bij het Medisch Centrum Wilhelmina, Borgstee 17, 9403 TS te Assen.

Locatie uitvoering onderzoek: Stichting Hero, Zeijerweg 32, 9487 TB Ter Aard.

Mocht u meer willen weten over dit project dan kunt u mailen naar

Stichting HERO

Bij Stichting HERO draait alles om honden en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. De Stichting helpt door de inzet van hulphonden: blindengeleidehond, adl-hulphond (Alle Daagse Levensbehoeften), buddyhond en DAD (Diabetic Alert Dogs).

OVER ONSMISSIE & VISIEBESTUURSTEUN ONS

Telefoon 0592 - 269 290

GA NAAR de CONTACTPAGINA »