Stichting HERO

Wat kan een hulphond?

Sokken uittrekken? Aankleden? Stofzuigen...?

Verschillende hulphonden hebben verschillende vaardigheden. Ook zijn er combinaties van hulphonden mogelijk.

 • Blindengeleidehond:
 • Een blindengeleidehond leidt zijn geleider door het buitenleven. Hij heeft geleerd om obstakels te vermijden en kan bepaalde dingen aanwijzen, zoals een bank, de zebra en een verkeerslicht. Een blindengeleidehond heeft een beugel aan zijn dekje, waardoor de geleider heel goed de bewegingen van de hond kan voelen.

 • ADL-hulphond:
 • Een ADL-hulphond is bedoeld om te helpen met Alle Dagelijkse Levensbehoeften. Hieronder valt het helpen met aan- en uitkleden, et deuren openmaken, boodschappen pakken en op de band leggen, gevallen spullen oprapen, deuren open en dicht doen, de wasmachine vullen en leeghalen en nog veel meer taken.

 • Seizurehond:
 • De seizurehond kan iemand met epilepsie waarschuwen wanneer er een aanval aankomt. Hierdoor kan de epileptici voorzorgsmaatregelen treffen, waardoor verwondingen kunnen worden voorkomen. Ook kan een seizurehond zijn geleider in de stabiele zijligging leggen en hulp halen als dat noodzakelijk is.

 • Signaalhond:
 • Een signaalhond wordt speciaal getraind voor dove mensen. De hond leert op bepaalde geluiden te reageren en zijn geleider in te seinen.

 • Buddyhond:
 • Een buddyhond is speciaal voor mensen met een psychiatrische aandoening. Dit kan zijn PTSS (Post Traumatisch Stress Stoornis), maar ook autisme, depressie etc. De hond kan waarschuwen bij dissociaties, wakker maken en geruststellen bij nachtmerries, persoonlijke ruimte beschermen. Deze honden worden 'op maat' getraind.

 • Diabetic Alert Dog:
 • De Diabetic Alert Dog, oftewel DAD, leert iemand met diabetici te ondersteunen. De hond ruikt wanneer de bloedsuikerspiegel te hoog of te laag is en alarmeert zijn geleider. Een DAD is gemiddeld zo'n 20 minuten sneller dan medische apparatuur met het opmerken van zo'n hypo of hyper.

  Daarnaast zijn er combihonden. Combihonden worden opgeleid om twee of meer van bovenstaande taken te kunnen

 • Stichting HERO

  Bij Stichting HERO draait alles om honden en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. De Stichting helpt door de inzet van hulphonden: blindengeleidehond, adl-hulphond (Alle Daagse Levensbehoeften), buddyhond en DAD (Diabetic Alert Dogs).

  OVER ONSMISSIE & VISIEBESTUURSTEUN ONS

  Telefoon 0592 - 269 290

  GA NAAR de CONTACTPAGINA »