Stichting HERO

Erkende hulphonden

ADEu

 • Stichting HERO is kandidaat van de ADEu, Assistence Dogs Europe (www.assistancedogseurope.org) en werkt volgens de richtlijnen van deze Europese overkoepelende organisatie. Daarmee waarborgt Stichting HERO kwaliteit.
 • Zorgverzekeraar

 • Stichting HERO is toeleverancier van hulphonden aan diverse zorgverzekeraars. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar vragen of Stichting HERO aangesloten is bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is, kan Stichting HERO een verzoek indienen voor een contract bij uw zorgverzekeraar.
 • U kunt aan uw zorgverzekeraar vragen welke stukken (advies artsen, ergotherapeut etc.) u nodig heeft voor een machtiging voor de aanschaf voor een hulphond.
 • In Nederland zijn er 4 soorten hulphonden opgenomen in de aanvullende zorgverzekering. Deze 4 worden vergoed door de zorgverzekeraar, indien u daar recht op hebt, zulks ter beoordeling van uw zorgverzekeraar. 1. de blindengeleidehond, 2 de adl: Algemene Dagelijkse Levensbehoeften, 3. seizure hulphond. 4. de signaalhond voor mensen met een auditieve beperking.

  Procedure aanvraag hulphond

 • 1. Zorgverzekeraar / machtiging
 • De eerste stap is de gang naar uw zorgverzekeraar, komt u in aanmerking voor een hulphond. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen welke stappen u moet ondernemen.
 • Ook kan een ergotherapeut of een huisarts u het advies geven om een hulphond aan te vragen. Er zijn altijd rapporten nodig van erkende therapeuten, welke dit zijn is afhankelijk van uw beperking.
 • Indien u een machtiging ontvangen heeft van uw zorgverzekeraar om een hulphond aan te schaffen, kunt u op zoek naar de juiste toeleverancier voor een hulphond.

 • 2. Toeleverancier / hondenschool
 • Een toeleverancier is een hondenschool die aangesloten is bij de ADEu en/of IGDF. U kunt dan contact opnemen met een van de onderstaande organisaties die verschillende hulphonden leveren:
 • - Stichting HERO
 • - Hulphond Nederland
 • - KNGF
 • - Personal Service Dogs
 • - Stichting Assistentiehond
 • - BultersMekke
 • - Gaus Geleidehondenschool
 • - De Click

 • 3. Praktische Indicatie
 • Indien u een hondenschool heeft gevonden waarbij u een goed gevoel heeft en waarvan u wel een hulphond zou willen hebben dan maakt u een afspraak met de desbetreffende hondenschool. Deze komen dan langs voor de Praktische Indicatie. In de Praktische Indicatie wordt een advies uitgebracht over de mogelijke inzet van een hulphond in uw situatie. Dit advies wordt door zowel de hondenschool als door u ondertekend. Dit advies gaat ook naar de zorgverzekeraar.
 • De Praktische Indicatie is tevens een vorm van een overeenkomst van samenwerking om een hulphond te leveren en in gebruik te nemen.

 • 4. Matchen hond
 • Een team (eindgebruiker en hond) kan alleen maar optimaal werken als er een goede “ klik' is. Tijdens de praktische indicatie komt de keuze van een hond vaak al wel naar voren. U kunt een voorkeur aangeven, of deze gehonoreerd wordt hangt af van de haalbaarheid van uw wensen. Lang niet alle honden zijn geschikt om opgeleid te worden tot hulphond. Hier zal uitgebreid met u over gesproken worden. Zodra er een geschikte hond is wordt deze aan u voorgesteld. Dan kan er bekeken worden of het een goede match is. Mocht er geen klik zijn, dan wordt er gekeken naar een tweede of derde hond. De honden die aan u voorgesteld worden zullen doorgaans de leeftijd van 1 jaar hebben bereikt. Op de leeftijd van 1 jaar zijn ze medisch gekeurd, en hebben ze een gedragstest gehad en zijn ze getest op geschiktheid. Pas daarna maakt u kennis met een gezonde en geschikte kandidaat.

 • 5. Plaatsen hond
 • U bent gematcht met de hond, er staat zwart op wit wat de hond allemaal moet kunnen, de hond wordt op uw wensen en (on)mogelijkheden afgestemd. In de leeftijd van 1,5 – 3 jaar wordt de hond geplaatst. Deze is dan grotendeels opgeleid. Daarna begint de teamtraining. U leert de hond kennen, bouwt een band op met de hond. U leert trainingsvaardigheden, u leert met de hond te werken, u leert de hond ook vaardigheden aan. Hoe vaak er in het begin getraind wordt hangt van uw wensen en (on)mogelijkheden af. Dit gaat in goed overleg met de instructeur.

 • 6. Nazorg
 • Er is minimaal een keer per jaar huisbezoek om de situatie te bespreken en het gebruik van de hulphond in de praktijk te bekijken. Van dit bezoek stelt de hondenschool een schriftelijk verslag op, dat door de hondenschool en de eindgebruiker wordt ondertekend. Bij geconstateerde problemen formuleert de hondenschool verbeterpunten in dit verslag en termijnen waarbinnen de verbetering zichtbaar moet zijn. Met betrekking tot deze nazorg houdt de hondenschool een Zorgplan bij.
 • De hondenschool is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar voor vragen en/of problemen en garandeert opvang van de hulphond bij calamiteiten.
 • Bruikleen

 • Een hulphond is in bruikleen, dat wil zeggen dat de hond eigendom blijft van Stichting HERO. De hond heeft een dienstbaar leven van gemiddeld 6 jaar. Daarna gaat de hond met pensioen. In goed overleg wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de gebruiker met de gepensioneerde hond. Indien de hond niet bij de gebruiker kan blijven wordt er een geschikt adoptie-gezin gezocht voor de gepensioneerde hond.
 • Download de bruikleenovereenkomst van hulphonden van Stichting Hero

  Hulphonden die NIET vergoed worden door de zorgverzekeraar

 • Helaas worden nog niet alle verschillende soorten hulphonden vergoed door de zorgverzekeraar. Dan gaat het om de “ Buddyhond” en de Diabetic Alert Dog.
 • Een Buddyhond wordt ingezet voor mensen met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), autisme spectrum stoornis, psychiatrische aandoeningen, angststoornissen en depressies.
 • De Diabetic Alert Dog wordt ingezet om een patiënt met Diabetes te alarmeren wanneer de bloedglucosespiegel veranderd.
 • Beide hulphonden worden nu niet vergoed, de eindgebruiker zal zelf een budget bij elkaar moeten brengen, eventueel ondersteund door Stichting HERO.

  Over de Diabetic Alert Dog kunt u hier meer lezen.

 • Stichting HERO

  Bij Stichting HERO draait alles om honden en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. De Stichting helpt door de inzet van hulphonden: blindengeleidehond, adl-hulphond (Alle Daagse Levensbehoeften), buddyhond en DAD (Diabetic Alert Dogs).

  OVER ONSMISSIE & VISIEBESTUURSTEUN ONS

  Telefoon 0592 - 269 290

  GA NAAR de CONTACTPAGINA »