Stichting HERO

Stichting HERO

Maak kennis met Stichting HERO en ontdek waar wij voor staan.

Vermogen van de stichting

VERMOGENSBEHEER

Het bestuur van Stichting Hero bestaat uit 3 natuurlijke personen, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Alle bestuurders hebben een gezamenlijke bevoegdheid met de andere bestuurders. Bestuurders hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de stichting. Een bestuurder kan hierdoor niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is (beschikkingsmachtcriterium). De onafhankelijke besluitvorming wordt hierdoor gewaarborgd.

GELDEN VERWERVEN

De stichting zal op de volgende manieren gelden verwerven.

  • Aanvragen bij fondsen zoals Oranje Fonds, Staatsloterij
  • Subsidies aanvragen zoals: Leader subsidie,
  • Acties ondernemen om gelden vanuit het publiek te verwerven, dit heel breed, dat kan van collecteren tot speelgoedknuffels verkopen zijn.
  • Via de website kan men online doneren.
  • Via erfenissen en legaten.

BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE INSTELLING

De stichting is in 2012 opgericht en heeft in dat jaar nog geen activiteiten ontwikkeld, in 2013 zijn er wel enkele activiteiten geweest. Op dit moment is de stichting in ontwikkeling, onder andere met een nieuw bestuur. De doelstelling is dan ook om meer vermogen te creëren om zo aan de doelstellingen te kunnen werken. Op dit moment is er dan ook geen enkele sprake van het oppotten van vermogen, dit zal eerst vergaard moeten worden.

Indien er vermogen is zal dit besteed worden aan de volgende doelen:

  • Betere faciliteiten van de accommodatie voor de dagopvang van de jongeren, te denken valt aan: Toiletten, receptie, kantine, kamers voor overnachtingen voor bv een zomer trainingskamp.
  • Scholing personeel.
  • Meer bekendheid bij overheid en instanties (Marketing acties)
  • Aanschaf en training hulphonden
  • Innovatie

Stichting HERO

Bij Stichting HERO draait alles om honden en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. De Stichting helpt door de inzet van hulphonden: blindengeleidehond, adl-hulphond (Alle Daagse Levensbehoeften), buddyhond en DAD (Diabetic Alert Dogs).

OVER ONSMISSIE & VISIEBESTUURSTEUN ONS

Telefoon 0592 - 269 290

GA NAAR de CONTACTPAGINA »